مشرق/ مظفرالدین شاه سوار بر سه چرخه در باغ کامرانیه-سال۱۲۸۴

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید