ورزش 3/ صنعت نفت آبادان امروز از هوادار متعصبی که 45 سال است حامی جدی و سرسخت این تیم است تقدیر کرد.باشگاه صنعت نفت نیز برای تقدیر از این هوادار قدیمی اش پیراهن تیم صنعت نفت که بسیار شبیه به لباس تیم ملی برزیل هم هست را در حالیکه نام خودش را روی آن حک کرده بودند، به او هدیه داد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی