مشرق/ کف این راهرو مسطح است اما بازی با خطوط این خطای دید را رقم زده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید