تسنیم/ حضور بستگان مدیران سازمان تأمین اجتماعی در مراسم تشییع
تصویر اول؛ فرزند مرحوم سید محمدتقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتماعی در مراسم تشییع پدرشما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید