ایرنا/ رئیس نظام پزشکی مشهد:حمله به یکی از پزشکان در حال خدمت یکی از درمانگاها از سوی همراهان بیمار، توسط نظام پزشکی مشهد پیگیری قانونی میشود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید