آخرین خبر/ دبیرستان پسرانه در اقدامی عجیب از دانش آموزان می خواهد برای استفاده از سرویس بهداشتی اجازه کتبی بگیرند!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید