شفقنا/ برروی سنگ مزارشهید رضانادری، ازشهدای گرانقدر شهرستان شاهرود قسمتی از وصیت وی نوشته شده است که از عابران درباره مسولیت نسبت به شهدا سوالی تامل برانگیزی می پرسد: ای برادر کجا میروی کمی درنگ کن...امثال من مسوولیتی را که با رفتن خود بردوش تو گذاشته ایم... تو با این مسولیت سنگین چه خواهی کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید