آخرین خبر/ بزرگترین چرخ و فلک غول پیکر دنیا که در چین ساخته شده است .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید