رویترز/ لحظه شکار خرگوش توسط شاهین

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید