آخرین خبر/ هنرمند نیویورک، آثار هنری فرش شده‌ای را خلق می‌کند از جنس رنگ روغن و به نمایش گذاشته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید