باشگاه خبرنگاران/ عباس آخوندی وزیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی که به دعوت گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی و به عنوان سخنران ویژه همایش خواجه نظام الملک توسی در این دانشگاه حضور یافته بود با استقبال معنی‌دار و اعتراض آمیز جمعی از دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. آنها با در دست گرفتن نوشته‌هایی نسبت به سیاست‌های مدیریتی وی اعتراض کردند. در داخل سالن هم استقبال دانشجویان دانشگاه فردوسی تقریبا هیچ بود!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید