مهر/ پناهجویان غیرقانونی در سرمای سخت اروپا تلاش می کنند خود را از طریق مرز بوسنی به کرواسی برسانند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید