میزان/ «رن روژی» یک مربی کونگ‌فو چینی از هنر‌های رزمی در گاوبازی و مبارزه با گاو‌های خشن استفاده کرده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید