مهر/ تعطیلی دولت آمریکا موجب شده تا زباله ها در پارک های ملی این کشور روی هم تلنبار شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی