مهر/ کارمندان فدرالی که تعطیلی دولت آمریکا موجب بیکاری شان شده، خواستار پایان یافتن تعطیلی دولت شدند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید