آخرین خبر/ پیامبر مهربانیها (ص): کسى که آخرت همّ و غم او باشد، خداوند دلش را بى نیاز مى گرداند و پریشانى اش را رفع می کند و دنیا، بر خلاف میل او، به او روى مى آورد. و کسى که دنیا همّ و غم او باشد، خداوند فقر را در پیش چشمانش قرار مى دهد و ذهنش را آشفته مى کند و از دنیا جز همان که برایش مقدّر شده است، نصیب او نمى شود.

کنز العمّال: ج 3، ص 205
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید