فارس/ از پیگیری مشکل یک روستای دورافتاده تا نظارت بر اجرای صحیح یک طرح فرهنگی ملی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید