انتخاب/ وزش باد شدید، به همراه خاک و بادهای سرخ باعث افزایش تصادفات جاده ای در مصر و مرگ چهار نفر شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید