ایرنا/ افزایش دبی رودخانه دز تا 700متر مکعب موجب آبگرفتگی پارک های ساحلی دزفول شد. دلیل افزایش دبی شدت بارشها و احتمال سرریز شدن سد بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید