میزان/ تصویری جالب از ساعت اوج ترافیک در هلند را مشاهده می کنید. تنها کافیست؛ تعداد ماشین ها را با دوچرخه ها مقایسه کنید!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید