فرارو/ روستای سنت بارتولومی در سال 2019 نیز مرکز این جشنواره سنتی است که به جشنواره روشنایی شهرت دارد. این فستیوال که در آستانه روز سنت آنتونی (محافظ حیوانات) برگزار می شود، صدها سوارکار اسب هایشان را از میان آتش عبور می‌دهند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی