فارس/ در سرمای زیر صفر درجه سپیدان کارگرانی هستند که برای گذران‌‌‌‌‌ زندگی‌‌ و‌ کسب درآمد، درخت‌های قطع‌شده‌ را پس از انتقال به کارگاه چوب‌بُری، در قطعات مختلف برش داده و برای عرضه به شیراز‌‌ و سایر کلان‌شهرها منتقل می‌کنند.
عکس: حدیث فقیریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید