ایرنا/ بازار مسگرها، یادگاری از شیراز قدیم است، مکانی که روزی گل سرسبد بازارهای مس ایران بود اما امروز فعالیت روسری فروشی ها در آن پررنگ تر است.
عکس: شیوا السادات عطاران

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی