مهر/ فرهنگ و پوشش های محلی استان هرمزگان باعث ایجاد بازار کار مناسبی به نام «زری بافی» برای زنان هنرمند این منطقه شده است. زری بافی در واقع نام کلی تولیدهای صنایع دستی است و اکثر زنان شهرستان جاسک در تولید زری بافی، شک بافی، گلابتون دوزی، خوس بافی، کم زنی، پولاک دوزی و تولید انواع لباس های بندری و بلوچی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید