ابنا/ تعداد 168 تن از نیروهای پلیس زن افغانستان در شهر سیواس ترکیه دوره های سخت و پیچیده امنیتی را در فصل زمستان برای مقابله با تهدیدها و تروریست ها آموزش می بینند و پس از اتمام دوره به کشور خود بازخواهند گشت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید