مهر/ توزیع انواع محصولات تنظیم بازار مانند گوشت گوساله گرم و منجمد، گوشت گوسفند گرم و منجمد، گوشت مرغ تازه و منجمد و تخم مرغ برای کنترل و تعدیل قیمت ها در میادین میوه و تره بار ادامه دارد.
محمدرضا نظمیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی