فارس/ تعدادی از آثار و صنایع دستی از جمله کوزه و خمره های گلی مربوط به دوران سلجوقیان هنگام گودبرداری در یکی از خانه های قدیمی در حال تخریب و بازسازی در یکی از محله های شهرری کشف شد.
عکس: مهدی خانلری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی