اسپوتنیک/ در گالری امروز با گردشی در موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو، جالب ترین عکس از این کاخ در فصل زمستان تقدیم می شوند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید