مشرق/ تصویر هوایی زیبا از شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در فصل زمستان.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید