ایرنا/ تصاویر حوزه امتحانی آزمون دکتری سال 98 را در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نشان می دهد.
عکس: عبدالله حیدری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید