تسنیم/ منطقه قاسم آباد در جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است.آجر پزخانه وکوره ها در شش ماه ابتدایی سال مشغول به کار هستند و در اوایل پاییز کار انتقال به مصالح فروشی ها قوت بیشتری میگیرد. اکثر کارگران این کوره پزخانه ها از شهرستان مهاجرت کرده اند و زحمت فراوانی را به جان میخرند تا مصالح ساخت و ساز بناها و برج های عظیم در کلان شهرها را تولید می کنند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید