باشگاه خبرنگاران/ ماه همواره سوژه‌ای مناسب و یا حتی در بسیاری از موارد مناسب‌ترین سوژه برای عکاسی در شب است. حال گه‌ گاه هنرمندانی خوش‌ ذوق این جلوه زیبا از طبیعت را با عناصر طبیعی و یا غیرطبیعی در یک قاب قرار می‌دهند و تصاویری بسیار زیبا را ثبت می‌کنند. بررسی‌های سازمان‌های فضایی نشان داده است امسال ماه در تعداد زیادی از روزها در نزدیکترین فاصله خود نسبت به کره زمین قرار می‌گیرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید