موج/ مسافران نوروزی و اهالی اصفهان در اولین روزهای سال جدید در بازارهای سنتی اصفهان خرید می کنند.

عکاس: مجتبی جهانبخشما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید