ایرنا/ تصاویر، آماده سازی شهرستان قصرشیرین برای پذیرایی از مسافران نوروزی و آغاز بهار طبیعت را نشان می دهد.

عکاس: سید امید کرندیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید