مهر/ تَیمُرَه نام قدیمی منطقه‌ای میان سه استان اصفهان، مرکزی و لرستان در ایران است. سنگ‌نگاره‌های بی‌شماری در منطقه‌ی تَیمُرَه یافت شده‌است. سنگ‌نگاره‌های تَیمُرَه پیشینه‌ی وجود تمدن در این منطق یافت شده‌است. سنگ‌نگاره‌های تَیمُرَه پیشینه‌ی وجود تمدن در این منطقه را نشان می‌دهندبیشترین و مهمترین سنگ‌نگاره‌های تیمره در شهرستان خمین قرار دارد. بیشتر این سنگ‌نگاره‌ها گویای دورانی است که بشر به ابزار نخستین شکار (سنگ‌های تیز) و رام کردن حیوانات و پس از آن، کشاورزی و کاشت گیاهان روی آورد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید