آخرین خبر/ فرو رفتن یک نخل در اتاق پراید-شیراز.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید