ایرنا/ گاومیش ها در شعیبیه شوشتر خوزستان زیر آب رفتند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید