آخرین خبر/ انتقال خودروهای آسیب دیده در سیل از ورودی شمال شیراز توسط سپاه فجر فارس به پارکینگ های امن.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید