پانا/ به همت کلیه عوامل اجرایی و عملیاتی در آبادان اسکان مسافران نوروزی در اماکن سرپوشیده صورت گرفت و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از طغیان رودخانه اروند بکار بسته شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید