مشرق/ این دو کودک از سیلاب دروازه قرآن نجات یافته اند و توسط اتوبوسی به ترمینال کاراندیش شیراز منتقل شده و پرسنل ترمینال در حال مراقبت از این دو کودک می باشند تا والدینشان پیدا شوند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید