ایرنا/ متاسفانه به علت خواب بودن بعضی از مسافرین نوروزی در ماشین و چادر و یا سلفى گرفتن در هنگام سیل تعداد مفقودین و کشته شده ها بسیار بالا رفته است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید