مشرق/ ژست این دو گوریل جلوی دوربین محیط بانی در یک پارک ملی در کنگو به یکی از تصاویر پربازدید روز گذشته تبدیل شده است!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید