فارس/ دلار 4200تومانی از واردات گوشت و دام زنده حذف شد! این در حالی است که دولت در سال گذشته وعده داده بود در سال 98 گوشت را با دلار 4200تومانی وارد خواهد کرد!
طرح: جواد تکجو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید