ایمنا/ گاوخونی حقیقت شیرین زندگی است در سکوت کویر ورزنه؛ مرز میان آب و خشکی در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان و در مجاورت تپه‌های شنی؛ در سال های گذشته خشکی زاینده رود بیشترین تاثیر را بر اقلیم گاوخونی گذاشته است و در این سال های مردن و زنده شدن رودخانه کمترین سهم همیشه به تالاب رسیده است؛ این بار هم با وجود بارش‌های سیل آسیا تنها ۱۰درصد مساحت تالاب آبگیری شد و مابقی سهمش پشت سدهای آبخیز داری و مزارع ماند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید