مهر/ همزمان با اولین روزهای اردیبهشت ماه بیشتر مناطق استان همدان چهره زمستانی به خود گرفته است و سبزینگی بهار زیر سپیدی برف پنهان شده است.
ایمان حامی خواه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید