ایسنا/ زمین‌های مناطق لویزان، شهرک آزادگان، نیاوران، هاشمیه، آب و برق و… تا دل کوه و در بعضی نقاط تا پشت کوه! در حال ساخت و ساز است. این نوع ساخت و ساز با سبک‌هایی اکثراً بی هویت و غیر ایرانی جز زشتی و دوری از اصالت این شهر نتیجه‌ای در پی ندارد.
نابودی این ارتفاعات، باعث از بین رفتن حیوانات و گیاهان این منطقه، فرسایش خاک و در نهایت نابودی این بخش از محیط زیست می‌شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید