آخرین خبر/ ترکوندن بنز GLA250 در یکی‌ از مناطق آزاد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید