آخرین خبر/ اینجا خرم آباد رشته کوه سفید کوه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید