فارس/ دور دوم رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان، از صبح پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به مدت دو روز در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و با حضور تیم‌های شرکت‌کننده، اساتید راهنما و داوران رقابت‌ها آغاز شد. همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از محل برگزاری رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان بازدید کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید