میزان/ تصاویر پنهان شدن جالب یک جغد بر روی یک درخت را در این گزارش میبینیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید